beylikdüzü escort

İnovasyon Nedir? | İnovasyon Ne Demek?


İnovasyon Nedir?

Teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda, işletmeler ve devletler arası rekabeti güçlendiren kilit bir kavram ortaya çıkmıştır: “İNOVASYON”.

İnovasyon Ne Demek?

İnovasyon kavramı siyasi iktisada, Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimcisi Joseph Alois Schumpeter tarafından kazandırılmıştır. Latince “innovatus” kelimesinden türetilerek dilimize gelmiştir. Kavram olarak yenilik, yenilikçilik, yenileşim, yenileme, yenilenmek gibi anlamlara gelmektedir.

İnovasyon ne demektir sorusuna en kapsamlı yanıt Oslo Kılavuzu’ndan gelmektedir. Oslo Kılavuzu’na göre “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır” şeklinde tanımlanır. (Oslo Klavuzu, OECD, 2005)

Topluma yarar sağlayan yeni bir fikir, yöntem veya hizmet inovatif bir düşünce sisteminin ürünüdür. Kısaca inovasyon; bilginin, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülerek insanlığın yararına sunulmasıdır. Burada önemli olan topluma fayda sağlaması ve yeni olmasıdır.

İnovasyon denilince akla gelenler sadece yeni bir ürün veya hizmet olmamalıdır. Daha önce var olan bir ürün veya hizmetin üretim yöntemlerinde, sürecinde ve pazarlama tekniklerinde sistemli olarak yapılan geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerini kapsayan yenilikler de inovasyon kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.

Schumpeter, 1942 yılında yazdığı Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi isimli ekonomi kitabında inovasyondan şu şekilde bahsetmiştir: “Kapitalist mekanizmayı çalıştıran ve çalışmasını devam ettiren; yeni tüketim maddeleri, yeni üretim metotları, yeni ulaşım metotları, yeni pazarlar, yeni endüstriyel örgütlenme tipleri ve çeşitleridir…bütün bunlar kapitalist teşebbüs tarafından yaratılmışlardır…. Yeni milli pazarların veya dış piyasaların açılması; el sanatları atölyelerinden, yoğun ve büyük işletmelere geçiş, kapitalist sistemi durmadan, yorulmadan içinden bir ihtilâl, yenilenme havasında tutmakta; bütün bu elemanlar devamlı olarak eski faktörleri yok etmekte, yenilerini yaratmaktadır. Bu ‘Yaratıcı Yıkım Gelişimi’ kapitalizmin esas temelidir; ister istemez her kapitalist teşebbüs er geç bu gelişime ayak uydurmak zorundadır…”

Bu yaklaşıma göre inovasyon, yeni ekonomi sisteminin temelini oluşturmaktadır. Firmalar arasında rekabet gücünü arttırarak ekonomik kalkınmayı desteklemektedir. Mikro anlamda firmanın, makro anlamda ülke ve dünya ekonomisinin gelişmesine olanak tanır. Bir ülkenin ekonomisinin ilerlemesi, inovatif süreçlere verdiği destekle orantılıdır diyebiliriz. Ülkeler inovatif bilginin üretimini ve uygulanma süreçlerini destekleyerek gelişirler. Gelişmek isteyen her ülke kendi inovatif düşünce sistemini oluşturmalıdır.

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İnovasyonun ilk basamağı yaratıcı bir fikir bulmaktır. Bu fikirler tüketicilere fayda, işletmelere kar sağlamak ve ticari bir başarı elde etmek adına uygulamaya geçildiğinde inovasyon gerçekleştirilmiş olur.

Bir işletmenin farklı kademelerinde inovasyonlar yapılabilir. Üretimden pazarlamaya, pazarlamadan dağıtıma tüm aşamalarda inovasyonlar gerçekleştirilebilir. İşletmeler bunun için AR-GE faaliyetleri yürütmeli, bu faaliyetler için yaratıcı bir ekip, uygun ekipman ve yeterli bütçe desteği sağlamalıdır. Her AR-GE faaliyeti inovasyon ile sonuçlanamayabilir. Ama başarılı bir AR-GE faaliyeti inovasyon sürecine büyük katkı sağlar. AR-GE’yi yapanlar dışında, inovatif süreç içerisinde birlikte çalışılan diğer kişilerin farklı bakış açıları da değerlendirilerek inovatif değer yaratılabilir. Şirketler gerek içinde gerekse dışında ortaya çıkan tüm yaratıcı fikirlere karşı açık olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken yaratıcı fikirlerin, teknik imkanlarla uygulamaya geçirilebilirliğidir.

Teknolojinin ilerlemesi inovasyonların hayata geçirilmesini kolaylaştırmıştır. Ancak sadece teknolojinin ilerlemesi inovasyonun gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Pazardan gelen talepler, tüketici ihtiyaçları, müşteri beklentileri ve dönütleri teknoloji ile birlikte inovasyona yön verir.

İnovasyon, buluş ve icatlardan yararlanır. Ancak bir buluş veya icat değildir. İnovasyonun bir buluştan ve icattan temel farkı ticari bir kazanç, ekonomik bir fayda, satış miktarını ve rekabet gücünü arttırma gibi amaçlara sahip olmasıdır.

İnovasyonun Yararları Nelerdir?

İnovasyon; başarılı bir şekilde kullanıldığında devletleri ve işletmeleri hızla gelişen rekabet ortamında kalıcı kılarak, rakiplerinden ileriye taşır ve ekonomik büyümeye imkan tanır. Bu sebeple devletler ve işletmeler, diğer ülkelerden veya rakip firmalardan daha güçlü bir konuma yükselebilmek ve rekabet güçlerini arttırmak için inovasyona gereken önemi vermeli; ihtiyaç duyduğu teknik, ekonomik ve sosyal süreçleri desteklemelidir.

İnovatif fikirler uygulamaya geçirilirken yeni iş alanları açar. Bu yeni iş alanları, işsizlik sorununa istihdam kaynağı sunarak ülkedeki mevcut işgücünün üretime katılımını sağlar. Böylece inovasyon sayesinde insanların yaşam kalitesi artar ve toplumsal refah güçlenir.

Kaynak:

Oslo Kılavuzu, (2005). “Oslo Kılavuzu”, (03.02.2020)
Schumpeter, J. A. (1942). “Capitalism, Socialism and Democracy”.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir